SUNU

Her kişinin kendisini özel kılan bir ayrımcılığı vardır. Yaratıcılığı, kişinin doğasında olan bu oluşum, hangi çizgide bulunursa bulunsun, yoğunluk kazandığı ve boyutlandığı an sanatla buluşur. Sanat, güzelliklerin aynasıdır. Aynayı görüntüleyen ise sanatçının ta kendisidir.

Soyut resim felsefesini, kendi iç dünyasının alabildiğine renkli paletiyle desenlerine taşıyan sanatçımızın yapıtları, duygu ve düşünce özgürlüğünün dışa vurumculuğunu taşımaktadır. Yaşamın gerçek dinamizmini varoluş nedeniyle birleştirerek, humanist bir yaklaşım çerçevesinde irdeleyen Akif Poroy figürü aktif bir öğe olarak ele almakta ve geniş fırça tuşlarının egemen olduğu renkçi bir anlayışla kompozisyonlarını tamamlamaktadır.

Sanatçı dostumuz Dr. Akif Poroy'u sanatı ve güzellikleri her iki mesleğinde de doruğa taşıdığından dolayı kutlarız.

Ressamlar Derneği Başkanı

Sevim Gürsoy Tunçyıldız