KÖKLERİMİZ GEÇMİŞİMİZ

Günümüzde herkes kökünü aramaktadır. İnsan kendi ailesinin kökenlerini bilmek ister, merak eder. Belki de daha önemli olan mensubu olduğu milletin geçmişini bilmesidir. Bu ilgi günümüzde Orta Doğuda bazı aşiretlerde bile mikro milliyetçiliğe dönüşmüştür. Bu bağlamda kültürle ilgili kitaplarımda da değindiğim bazı önemli noktaları burada sunmam gerektiğini düşünüyorum. 

CİNSELLİK

Cinsellik erkeklerde olduğu gibi kadın sağlığının da en temel öğelerindendir. Uzun yıllardır Tıbbi Seksoloji ile uğraşmakta ve özellikle kadın cinselliği ile ilgili kitaplar yazmaktayım. Aynı zamanda kadınlardaki işlevsel cinsel bozukluklar yani orgazm olamama, vajinizm, cinsel istem azlığı gibi cinsel sorunların tedavisini yapmaktayım. Doğum yırtıkları veya fazla sayıda doğum nedeni ile oluşan dölyolu adale yırtılmaları veya gevşemeleri kadınlarda cinsel doyumsuzluk yaratmaktadır. 

CİNSEL AHLÂK

İki Yüzlü Ahlâk ve Fazilet

Cinselliğin ahlâkı çok iyi yansıttığı şüphesizdir. Cinsel ahlâkla ilgili pek çok şey yazılıp çizilmiştir. Bu konu toplumların değer yargılarını, dolayısıyla ahlâkını bir yerde gösterdiği için, bu konuyu biraz derinlemesine işleyelim. Konuları irdelemek için vereceğimiz örneklerin bazıları okuyucuyu şaşırtıp şoka sokabilir, bazıları ise güldürebilir veya düşündürebilir. Gözünüzün önüne sereceğimiz gerçeklerin çoğu sizi düşündürecektir.

CİNSEL SAPMALAR

Cinsellikle ilgili diğer önemli bir başlık cinsel sapmalardır. Kadınla ilgili cinsel sapmaların başında, kadında eşcinsellik yani lesbiyenlik gelmektedir. Son yıllarda magazin basında bu tür sapma ile ilgili oldukça fazla yayın yapılmaktadır. Kadınlarda son yıllarda ülkemizde özellikle sanat dallarının daha özgür bir şekilde cinselliği yansıtması sonucu sinemadan görsel sanatlara kadar

ÜLKEMİZDE CİNSELLİK KRİTERLERİ

AB'ye girmeğe çalıştığımız bu günlerde, toplumları karşılaştırmağa kalkarsak, ne kadar ön yargısız olmağa çalışsak da, cinsel yaşamda, Türkiye ve Avrupa ülkelerinin insanlarının ve toplumlarının, cinselliğe bakışlarının, cinsel yaşam ve değer yargılarının çok farklı olduğunu herkes gibi biz de saptayabiliyoruz.

TÜRK SANAT KÜLTÜR DÜNYASI

Günümüzde insan hakları, kültürel özgürlüklere her zamandan daha fazla değer ve önem verilmektedir. Türk kültür ve sanat dünyası her açıdan değişik kültür emperyalizminin hedefi olmaktadır. Ne yazık ki 1939 dan sonra Türkiye ve emperyalizminin tutsaklığındaki Türkistan'daki Türk toplulukları, edebiyatı, dili, sanatı, müziği ile kendi Türk kültürünü yeterince tanıyamamış ve yaşayamamıştır.

AKİF POROY'UN RESİMLERİ

Sanatın insanın kendisini ifade etmek amacıyla yapılması 20. yüzyılda önem kazanmış. İfade ve ifadecilik farklı akımlarda belirginleşmiştir. İfadecilik / dışavurumculuk / ekspresyonizim soyut dışavurumculuk / abstrakt ekspresyonizim ve yeni dışavurumculuk / neo ekspresyonizim temelde formun ve rengin bazı duyguları vurgulamak üzere değiştirilmesi ve abartılması olarak düşünülebilinir. 

TÜRKLERDE FELSEFİ DÜŞÜNCE ve TÜRK DÜNYASI 

Yaşamım sırasında belki bizler için, yani Türkiye ve Türkler için en önemli olay Türk dünyasının Sovyetlerin çökmesi ile özgürlüğüne kavuşması diye düşünüyorum. Fakat cumhuriyet kanunları ile ülkemizde kadınlar elde ettikleri hakların nasıl hala farkında değillerse, Türkiye de diğer Türk devletlerinin özgürlüğüne kavuşmasının Türkiye için ne kadar önemli olduğunu hala kavramış değil. 

KADININ ORGAZMI

Cinsel işlevle ilgili en önemli sorunların başında kadının orgazm olamaması gelmektedir. Evlilik yaşamında kadının orgazmı değil, orgazm olmaması büyük bir sorun oluşturmaktadır. Kadınların pek çoğunda rastladığımız cinsel sorunların arasında, masturbasyon ile orgazmdan, cinsel birleşme sırasında orgazma ulaşmayı öğrenmeye geçişte güçlük çekmeleri geliyor.

CİNSEL SORUNLARIN TEDAVİSİ

Son yıllarda Türkiye'de cinsellik konusu medyada da geniş bir şekilde konuşulabilmektedir. Cinsellik olgusu çok irdelenmesine rağmen , Türkiye'de insanlar değişik kültürel katmanlardan ve yörelerden etkilenerek, cinsel sorunları ile baş başa kalıp mutsuz bir yaşam sürmektedirler. Halbuki cinsel sorunların tedavisi vardır. Özellikle işlevsel cinsel bozuklukların yani; kadında